เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » ชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,467 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย : นางธัญญา จิตต์สกุล

บทคัดย่อ
- ชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม(เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ชุดแบบฝึกทักษะมีจำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 เรื่อง การบวก การลบเศษส่วน ซึ่งประกอบด้วย
1) การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
2) การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
3) การบวก การลบเศษส่วนกับจำนวนนับ
4) การบวก การลบเศษส่วนจำนวนคละ
5) การสลับที่การบวก
6) สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
7) โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน
8)โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
เล่มที่ 2 เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วน ซึ่งประกอบด้วย
1) การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
2) เศษส่วนของจำนวนนับ
3) การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
4) ส่วนกลับของจำนวน
5)การหารเศษส่วนกับจำนวนนับ
6) การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
7) โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน
8) โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน
เล่มที่ 3 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนระคน
1) การบวก การลบ เศษส่วนระคน
2) การคูณ การหาร เศษส่วนระคน
3) การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนระคน
4) โจทย์ปัญหาเศษส่วนระคน

ซึ่งชุดแบบฝึกทักษะที่จัดทำขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ตัวอย่างชุดแบบฝึกทักษะ ดังเอกสารแนบ








ยอดนิยม