เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้ GSP

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้ GSP
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 263 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้ GSP

โดย : นางไรวินท์ เพชรพันธ์ช่าง

บทคัดย่อ

ยอดนิยม