เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่6
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 252 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่6

โดย : นางปาณิสรา กรำกระโทก

บทคัดย่อ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ลำดับและอนุกรม
เล่มที่ 6 อนุกรมเรขาคณิต

ยอดนิยม