ครูอินโฟ

ทุนการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ Internatio...
วันที่ 13 พ.ค. 2558 เข้าชม 11 ครั้ง โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศสํานักงาน ก.พ.     เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชาณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลีที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา...
วันที่ 13 พ.ค. 2558 เข้าชม 11 ครั้ง โดย ประกาศสํานักงาน ก.พ.
ตาม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ  (สวทช.)  ร่วม กับสถาบัน เทคโนโลยี แห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศ ญี่ปุ่น &n...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 21 ครั้ง โดย สวทช.
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technological University) ประจําปีการศึกษา 2558&nb...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 17 ครั้ง โดย ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์
รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2559 (เพื่อไปศึกษาในปี 2559) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเ...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 9 ครั้ง โดย รัฐบาลออสเตรเลีย
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2558 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเ...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 9 ครั้ง โดย สำนักงาน ก.พ.
ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2558   ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพจึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 11 ครั้ง โดย ธนาคารกรุงเทพ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technologyand Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NS...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 9 ครั้ง โดย สวทช
Thai Study Abroad Consultant เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟรี Au Pair USA ทุนแบ่งออกเป็น 3 ทุน 1. ทุนฟรี Thai Study Abroad Consultant เป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย ค่าโครงการ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และรับฟรี ตั๋...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 8 ครั้ง โดย Thai Study Abroad Consultant
  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (ภาคีพันธมิตร)ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่กำลังศึกษาระดั...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 17 ครั้ง โดย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ Email : kruinfo.com@gmail.com