ครูอินโฟ

ทุนการศึกษา

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า...
วันที่ 26 ม.ค. 2559 เข้าชม 14 ครั้ง โดย สวทช
Chandigarh University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน ยินดีมอบทุนให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี ฟรี 6 ทุน สมัครได้จนถึง 19 มิถุนายน...
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 เข้าชม 88 ครั้ง โดย GotoBangalore
  สำหรับนักเรียนหญิง ที่สนใจไปเรียน Year 9 - 12 ที่ Adcote School for Girls (โรงเรียนหญิงล้วน) ณ  เมือง Shrewsbury ประเทศอังกฤษ ทางโรงเรียนมีความยินดีมอบ ทุนการศึกษามูลค่า £ 3,000&nb...
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 เข้าชม 78 ครั้ง โดย JSR Education
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558      ...
วันที่ 11 มิ.ย. 2558 เข้าชม 67 ครั้ง โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)                                   &nbs...
วันที่ 11 มิ.ย. 2558 เข้าชม 105 ครั้ง โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  JSR Education เข้าร่วมออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในงาน KIDICIAที่ เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2558 ค่ะ   ในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ให้น้องๆร่วมสนุ...
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เข้าชม 61 ครั้ง โดย JSR Education
  สำหรับนักเรียนหญิง ที่สนใจไปเรียน Year 12-13 ที่ Adcote School for Girls (โรงเรียนหญิงล้วน) ณ เมือง Shrewsbury ประเทศอังกฤษ เนื่องจากทาง โรงเรียนได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ ทางโรงเรี...
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เข้าชม 72 ครั้ง โดย JSR Education
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย นักศึกษาชาวไทยที่อยู่ ...
วันที่ 04 มิ.ย. 2558 เข้าชม 75 ครั้ง โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น
สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30             ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) จะจัดสอบชิงทุนโครงกา...
วันที่ 04 มิ.ย. 2558 เข้าชม 80 ครั้ง โดย Youth Exchange Scholarship (YES)
 กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่           1. หลักสูตร College...
วันที่ 04 มิ.ย. 2558 เข้าชม 77 ครั้ง โดย กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ Internatio...
วันที่ 13 พ.ค. 2558 เข้าชม 138 ครั้ง โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศสํานักงาน ก.พ.     เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชาณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลีที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา...
วันที่ 13 พ.ค. 2558 เข้าชม 91 ครั้ง โดย ประกาศสํานักงาน ก.พ.
ตาม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ  (สวทช.)  ร่วม กับสถาบัน เทคโนโลยี แห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศ ญี่ปุ่น &n...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 127 ครั้ง โดย สวทช.
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technological University) ประจําปีการศึกษา 2558&nb...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 94 ครั้ง โดย ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์
รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2559 (เพื่อไปศึกษาในปี 2559) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเ...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 79 ครั้ง โดย รัฐบาลออสเตรเลีย
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2558 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเ...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 108 ครั้ง โดย สำนักงาน ก.พ.
ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2558   ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพจึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 100 ครั้ง โดย ธนาคารกรุงเทพ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technologyand Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NS...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 89 ครั้ง โดย สวทช
Thai Study Abroad Consultant เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟรี Au Pair USA ทุนแบ่งออกเป็น 3 ทุน 1. ทุนฟรี Thai Study Abroad Consultant เป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย ค่าโครงการ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และรับฟรี ตั๋...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 71 ครั้ง โดย Thai Study Abroad Consultant
  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (ภาคีพันธมิตร)ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่กำลังศึกษาระดั...
วันที่ 12 พ.ค. 2558 เข้าชม 84 ครั้ง โดย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ Email : kruinfo.com@gmail.com